Traductor automàtic:

L'avaluació de les activitats

Sense revisió i avaluació no hi ha millora

A l’EdNB vetllem sempre per la qualitat per això considerem bàsica i imprescindible l’avaluació. Cada activitat o acció desenvolupada, per petita que sigui, és avaluada.

Sempre intentem que aquesta avaluació sigui feta de diferents formes i a diferents nivells, només d’aquesta manera la podem utilitzar per anar rectificant i millorant la nostra tasca.

Seguidament teniu resumides les característiques generals del tipus d’avaluació que realitzem:

  • És planificada, es contempla des del principi i no es deixa ens mans de la improvització.
  • És contínua, forma part de tot el procés dins de cada projecte o activitat, des de l’inici i fins al seu tancament.
  • És global, contempla tots els aspectes que estan en joc: compliment d’objectius prefixats; adequació de la proposta als continguts, al grup, a l’espai, al temps disponible...; nivell de participació; materials utilitzats; actuació de l’educador/ dinamitzador...
  • És participativa, compta amb les aportacions dels propis participants, alumnes i mestres/professors.
  • Es retroalimenta, s’orienta a canvi, serveix per anar revisant, reorientant i rectificant els propis objectius i la planificació fixada inicialment, que no han de ser ni de bon tros innamobibles.
  • És qualitativa i quantitativa, es fixa tant en els termes de quantitat (nombre d’activitats desenvolupades, de participants, de grups...) com de qualitat (grau de satisfacció dels participants, nivell d’aprofitament didàctic...)

Escola de Natura de Banyoles Passeig de la Draga, num 5. 17820 - Banyoles Telèfon: 972 581 316 correu@escolanaturabanyoles.org

patrocinadors