Traductor automÓtic:

Les activitats didàctiques que us oferim persegueixen practicar un veritable estudi de l'entorn i la seva harmonia amb l'home; i per a fer-ho procurem treballar des de la globalització, fent atenció tant als aspectes estrictament naturals com socials del medi, fins i tot, afegint-ne d'altres com les tradicions populars, la llengua o la literatura.

Pel que fa als usuaris escolars, l'estudi de la zona lacustre es fa seguint les orientacions de la nova Reforma Educativa i en consonància amb el conjunt de disciplines agrupades en el currículum amb el nom de Coneixement del Medi (Natural i Social-Cultural), però integrant també totes les altres àrees. Els objectius específics, els continguts i la metodologia es concreten en cada cas segons l'edat i les capacitats dels alumnes en les diverses unitats didàctiques que elaborem, cercant la coordinació amb el currículum escolar per tal de treballar en una mateixa línia.

Per motivar, interessar i permetre que el participant aprengui, procurem que els continguts siguin bàsics, funcionals i significatius. Intentem sempre apropar les propostes educatives a la vida quotidiana dels usuaris, basant-les en allò proper i palpable que possibiliti entendre i identificar amb claredat el que es planteja i veure-hi les opcions d’aplicació en el dia a dia, fugint de plantejaments massa generalistes o inabastables.

Fem especial atenció en la transmissió de valors a través de les vivències i experiències ja que aquests són la base sobre la qual es teixeix la personalitat, es construeix el desenvolupament i es configura la conducta.

L'observació directa, l'experiència i la participació, prenen importància prioritària en el nostre fer per facilitar l'aprenentatge actiu del participant fet que el conduirà, de manera natural, a la deducció de les lleis i a la generalització.

Fem especial atenció a la positivització dels continguts. Procurem defugir de posicionaments catastrofistes que porten a la paralització i la frustració, sense deixar de plantejar la realitat amb les seves problemàtiques i disfuncions. Fem atenció als aspectes positius del medi i, amb visió constructiva, a tot allò que es pot fer per a la millora dels problemes ambientals.

No descuidem la funció de model com element també formador. Som conscients de la influència que en aquest sentit exerceix l’educador, o fins i tot l’entitat com a institució, en els usuaris i en la població en general, per la qual cosa som curosos en les actituds que projectem.

Treballem per la integració de les persones amb disminució tant física com psíquica, facilitant-los les adaptacions necessàries i fomentant la normalització amb el conjunt d’usuaris.

Per tal d’arribar a tota la població, incidim en tots el àmbits tant d’educació formal (centres educatius), com no formal (per exemple, esplai), com informal (per exemple, famílies).

També treballem per arribar a tothom, a persones de totes les edats, des dels més petits fins a la població de més edat, i a tota tipologia de col·lectius i persones. En cada cas, adaptem les propostes per fer-les el més ajustades possible als participants específics.

Finalment, en el nostre fer tenim en compte totes aquelles qüestions que es desprenen del tracte i la convivència diària de mestres, alumnes, famílies, usuaris en general i personal de l'escola. El nostre projecte desenvolupem una pedagogia que vol ser integral, per tant, no podem, ni volem, oblidar-nos d’aquest aspecte.

Escola de Natura de Banyoles Passeig de la Draga, num 5. 17820 - Banyoles TelŔfon: 972 581 316 correu@escolanaturabanyoles.org

patrocinadors