Traductor automàtic:

Centres de Girona i comarques

L’Escola de Natura és l’entitat d’educació ambiental escollida per la Diputació de Girona, a la comarca del Pla de l’Estany, per a realitzar activitats en el marc del seu Programa Pedagògic i Divulgatiu: Del Mar als Cims adreçat als alumnes d'Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària Obligatòria i Cicles Formatius. 

  1/4 jornada* 1/2 jornada 1 jornada
Preu base 5,00 € 10,00 € 12,50 €
Ajut DdGi -2,00 € -2,00 € -2,00 €
Preu final 3,00 € 8,00 € 10,50 €

* L'Aula de Natura de l'Estany: una aula temàtica / L'estany de Banyoles: activitats tradicionals lligades a l'aigua.

Programes Pedagògics Diputació Girona          Del Mar als Cims

IMPORTANT ! Per optar a la subvenció cal fer la reserva el més aviat possible (un cop us hem confirmat la data i l'activitat) al portal: Programes Pedagògics (actiu a partir del 03/09/2018).

La Diputació de Girona només subvencionarà les activitats que hagin estat reservades (per part del centre escolar) i aprovades (segons disponibilitat de pressupost) amb anterioritat a la seva execució.

Les activitats incloses al Programa Pedagògic de la Diputació de Girona tenen com a objectius:

- la divulgació i coneixement dels espais naturals i biogeogràfics de les comarques gironines

- la sensibilització i coneixement en els camps específics de: l’ecologia urbana, les bones pràctiques vinculades i la sostenibilitat.

Tots els centres de les comarques gironines opten a la subvenció de la Diputació de Girona en la realització d’aquestes activitats. L'Escola de Natura s'ocupa de realitzar els tràmits.

El nivell de Batxillerat està exclòs del programa pedagògic de la Diputació de Girona.

Escola de Natura de Banyoles Passeig de la Draga, num 5. 17820 - Banyoles Telèfon: 972 581 316 correu@escolanaturabanyoles.org

patrocinadors