Traductor automàtic:

Els nostres objectius

Des de l’Escola de Natura, amb la nostra activitat pretenem:

  • Acostar la gent a la natura, fent-la-hi viure la proximitat i el contacte directe, facilitant-li vivències positives amb ella i obrint-li l’oportunitat de formar-ne part. 
  • Sensibilizar la població de la necessitat de protecció i conservació del mediambient i la natura.
  • Donar a conèixer les problemàtiques i amenaces de l’entorn natural (presents i futures) i les solucions a l’abast per a resoldre-les.
  • Aconseguir la millora dels hàbits de les persones vers el mediambient.
  • Augmentar l’interès, especialment dels més joves, pel coneixement del patrimoni natural.
  • Promoure la implicació de les persones en la sostenibilitat ambiental.
  • Ajudar a valoritzar, entre la població local, l’entorn natural propi.
  • Transmetre valors de respecte i estima cap al medi i cap a les persones.

Escola de Natura de Banyoles Passeig de la Draga, num 5. 17820 - Banyoles Telèfon: 972 581 316 correu@escolanaturabanyoles.org

patrocinadors