Fem de limnòlegs a l'Estany de Banyoles

La limnologia: l’estudi de l’ecosistema lacustre de Banyoles. Introducció a les tècniques d’estudi limnològiques el mostreig des de barques i la recollida de dades amb l’aparellatge científic.

0

Durada: 1/2 jornada 

Objectius

 1. Augmentar el coneixement sobre l’estany de Banyoles aplicant tècniques limnològiques i manipulant l’instrumental científic corresponent, per poder contrastar de forma experimental algunes de les característiques de l’Estany.
 2. Fer que el millor coneixement de l’estany de Banyoles reverteixi en una major estima i valoració d’aquest entorn en concret i de tots els espais naturals.
 3. Prendre consciència de la importància naturalista i ecològica de l’estany de Banyoles.

Descripció

 • Introducció a la formació de l’Estany i del seu funcionament hidrogeològic.
 • Coneixement dels aparells de limnologia.
 • Presa de dades científiques des d’una barca.
 • Elaboració de gràfiques dels resultats obtinguts.
 • Observació de plàncton al microscopi.

Preu

Observacions

 • L’activitat té un suplement pel lloguer de les barques de rem.
 • Aquesta activitat es pot realitzar amb màxim dos grups classe alhora.
 • L'activitat es duu a terme a dos espais diferents (estany riba sud-est i aula de natura).