Descoberta de l'Estany de Banyoles

Descoberta de l'estany de Banyoles a través de jocs, activitats pràctiques i dinàmiques d'estudi i investigació del
funcionament hidrogeològic del sistema lacustre i l'ecosistema.

0

Durada: 1/2 o 1 jornada

Objectius

 1. Descobrir l'estany de Banyoles a través del contacte directe, l'observació i l'experimentació.
 2. Conèixer l'origen i el funcionament hidrogeològic del sistema lacustre.
 3. Descobrir els elements més característics de l'ecosistema lacustre i les relacions que s'estableixen entre ells.
 4. Introduir-se en algunes tècniques d'estudi i investigació del medi natural i en la manipulació

Descripció

 • El paisatge. Identificació del relleu que envolta l'Estany.
 • Origen i funcionament hidrogeològic de la conca lacustre de Banyoles. Plantejament d'hipòtesis i ús de ginys.
 • Les plantes aquàtiques i el bosc de ribera. Reconeixement d'espècies i funcions ecològiques. Jocs i dinàmiques.
 • La fauna lacustre. La xarxa tròfica i el problema de la introducció d'espècies exòtiques. Jocs i dinàmiques.
 • El plàncton de l'estany: captura, observació amb microscopi i estudi dels microorganismes de l'aigua.
 • El travertí, la roca de formació lacustre. Observació i pràctiques experimentals.
 • Introducció experimental a la limnologia.
 • Els recs, el sistema de desguàs de l'estany. Dits verds de l'estany a la ciutat. El cranc de riu.

Preu