Les adaptacions

Com es mouen les llavors? Quina relació hi ha entre els becs dels ocells i la seva alimentació? i entre les potes i l'hàbitat? Quins invents hem fet les persones imitant la natura? Aquestes i altres qüestions les esbrinarem observant i experimentant.

0

Durada: 1/4 o 1/2 jornada

Objectius

  1.  Potenciar l'observació, la deducció i la interpretació per descobrir els fenòmens naturals, els éssers vius i les relacions que s'estableixen a la natura en general i més concretament a la conca lacustre de Banyoles.
  2. Utilitzar diferents temàtiques (color, forma, habitacles, adaptacions, moviment) com a fil conductor de la descoberta de les principals característiques i particularitats (socials i sobretot naturals) de la zona.
  3. Gaudir de les pròpies descobertes i aprenentatges a través de l'experiència vivencial.

Descripció

  • Les adaptacions: racons rotatius sobre diferents tipus d'adaptacions que han desenvolupat els éssers vius.
  • Joc "Jo m'adapto"
  • Descoberta directa d'exemples d'adaptacions a la riba de l'estany. 

Preu

Observacions

  • L'activitat la poden realitzar màxim dos grups classe alhora.