Moviment

Espais de manipulació i experimentació per descobrir per la via més pràctica aspectes de la natura amb el fil conductor del moviment: la dispersió de les llavors, el desplaçament dels animals, els terratrèmols, les onades, els tornados, les ones sonores,,

0

Durada: 1/4 o 1/2 jornada

Objectius :

  1.  Potenciar l'observació, la deducció i la interpretació per descobrir els fenòmens naturals, els éssers vius i les relacions que s'estableixen a la natura en general i més concretament a la conca lacustre de Banyoles.
  2. Utilitzar diferents temàtiques (color, forma, habitacles, adaptacions, moviment) com a fil conductor de la descoberta de les principals característiques i particularitats (socials i sobretot naturals) de la zona.
  3. Gaudir de les pròpies descobertes i aprenentatges a través de l'experiència vivencial.

Descripció:

  •  El moviment: el pèndol artista, joc dels desplaçaments dels animals, experimentació "Les plantes es mouen", jocs amb ones i experimentació amb simuladors de vent, aigua, terratrèmol i tornado.

Preu

Observacions

  • L'activitat es pot realitzar amb màxim un grup classe.
  • L'activitat es duu a terme a l'interior de l'Aula de Natura de l'Estany (seu de l'Escola de Natura)