PROGRAMES PEDAGÒGICS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Som una de les entitats seleccionades.

Les entitats locals de les terres gironines seleccionades duem a terme activitats educatives i de formació amb l'objectiu de donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics i de patrimoni cultural així com el món de l'associacionisme.

Existeixen diferents programes Programes Pedagògics, la nostra entitat participa a:

   

      - La conca lacustre de l'Estany de Banyoles