La pesca i les pesqueres

Coneixerem la història de la pesca l'estany, les tècniques tradicionals i la població de peixos.
Farem un recorregut per les pesqueres i podrem entrar en algunes.
A partir de CI

Durada: 1/4 jornada

Objectius:

  1. Conèixer les principals característiques i singularitats socials i naturals de la zona lacustre de Banyoles.
  2. Reconèixer l'estany de Banyoles com a font de recursos al llarg del temps.
  3. Motivar el desig de conèixer algunes de les activitats tradicionals i antics usos dels recursos que ens ofereix l'estany de Banyoles.
  4. Despertar l'interès pels valors ecològics i tradicionals de la zona lacustre a fi que reverteixi en la seva valorització i conservació.

Descripció:

  • Els peixos de l'estany. Història de la pesca. Les pesqueres, característiques, històries i anècdotes. Visita a algunes pesqueres.

Preu