Paper

Coneixerem com es feia el paper artesanal en antics molins paperers als recs de Banyoles i farem paper reciclat.
A partir d'Ed. Infantil

Durada: 1/4 jornada

Objectius:

  1. Conèixer les principals característiques i singularitats socials i naturals de la zona lacustre de Banyoles.
  2. Reconèixer l'estany de Banyoles com a font de recursos al llarg del temps.
  3. Motivar el desig de conèixer algunes de les activitats tradicionals i antics usos dels recursos que ens ofereix l'estany de Banyoles.
  4. Despertar l'interès pels valors ecològics i tradicionals de la zona lacustre a fi que reverteixi en la seva valorització i conservació.

Descripció:

  •  Usos de l'aigua dels recs. Els recs, font de riquesa i motor industrial. Fem paper artesanal.

Preu