Tint

Descobrirem la història del tint en els recs de Banyoles i l'ús de plantes per a fer tints naturals.
Farem la tinció d'un mocador que ens podrem endur.
A partir de CI.

Durada: 1/4 jornada

Objectius:

  1. Conèixer les principals característiques i singularitats socials i naturals de la zona lacustre de Banyoles.
  2. Reconèixer l'estany de Banyoles com a font de recursos al llarg del temps.
  3. Motivar el desig de conèixer algunes de les activitats tradicionals i antics usos dels recursos que ens ofereix l'estany de Banyoles.
  4. Despertar l'interès pels valors ecològics i tradicionals de la zona lacustre a fi que reverteixi en la seva valorització i conservació.

Descripció:

  • Usos de l'aigua dels recs. Els recs, font de riquesa i motor industrial. La llotja del Tint. Fem tinció de draps.

Preu