Els estanyols, tot un món!

Descoberta científica d'alguns dels estanyols i brolladors de la comarca que, amb l'estany de Banyoles, conformen la conca lacustre. Farem un treball experimental per estudiar-ne les seves particularitats, la fauna, la vegetació i els secrets que amaguen.

Durada: 1/2 o 1 jornada

Objectius

  1. Entendre el concepte de conca lacustre com un tot que inclou diferents espais i elements.
  2. Conèixer alguns dels estanyols de la conca lacustre de Banyoles, el seu funcionament i particularitats.
  3. Aprofundir en l'ecologia dels estanyols a través de l'observació i l'experimentació.
  4. Fer que el coneixement dels estanyols reverteixi en una major estima i valoració d'aquests elements del patrimoni natural i ajudi a prendre consciència de la seva importància ecològica.

Descripció

  • Introducció al funcionament hidrogeològic de la conca lacustre de Banyoles
  • El procés de formació dels estanyols. Vall de sant Miquel de Campmajor. Estanyols negres i Coromina
  • La vegetació i la fauna dels estanyols. Els aiguamolls de la Puda. Estanyols de la Cendra, d'en Montalt i brollador
  • L'eutrofització. Estany de Banyoles, Estanyol del Vilar
  • Tipus d'aigües i microecosistemes. La riera del Castellar. Estanyols d'en Cisó, Nou i brollador.

A cada estanyol s'hi realitza alguna pràctica científica específica amb material experimental de camp.

Preu