Estudi científic dels ocells de l'estany: anellament

Coneixement i estudi dels ocells de la conca lacustre a través d'una tècnica científica: l'anellament científic.

Durada: 1/2 jornada

Objectius

  1. Augmentar el coneixement sobre l'estany de Banyoles, aprofundint en la comunitat ornitològica.
  2. Conèixer els ocells més comuns de l'estany de Banyoles i el seu entorn.
  3. Introduir-se de manera pràctica i viscuda en el món de l'ornitologia i l'anellament d'ocells.

Descripció

  • Introducció a l'ornitologia.
  • Tècniques bàsiques d'anellament d'ocells amb l'ajud d'un anellador.
  • Reconèixer i diferenciar les principals espècies d'ocells de la conca lacustre de Banyoles

Preu