EL PUIG DE LES HEURES, UN MAS SOSTENIBLE

Una masia de pagès on podreu fer activitats de descoberta dels animals, de l'hort, del bosc i/o descobrir com funciona una casa sostenible.

 

Una masia tradicional familiar obre les portes a les escoles per oferir als alumnes una experiència única de contacte amb la natura, de descoberta activa de la vida a pagès i d’exemple de sostenibilitat.

La coordinació educativa i el monitoratge van a càrrec de l’Escola de Natura de Banyoles.

 

EL LLOC

L'activitat es fa al Mas El Puig de les Heures, situat al veïnat de Pujarnol (Porqueres – Pla de l’Estany) a 15 minuts de Banyoles.

És una casa de pagès tradicional autosuficient i respectuosa amb el medi ambient, preparada per a l’aprofitament de l’energia solar fotovoltaica, la reutilització d’aigua i el tractament dels residus amb cicle tancat.

Es troba en un entorn privilegiat al mig de la natura, envoltada de muntanyes. Compta amb un ampli espai exterior, ideal per a la realització d’activitats amb grups escolars.

Disposa d’un hort i una zona d’arbres fruiters, així com d’un bosc amb arbres i plantes autòctones mediterrànies.

Acull una bona varietat d’animals de granja: gallines, oques, ànecs, galls d’indis, coloms, paons reials, ovelles, cabres...

 

LES ACTIVITATS

Les activitats se centren en la vivència positiva i l’experimentació. Sens dubte, allò que es faci en base l’experiència i l’emoció tindrà un major impacte en els infants i es traduirà en aprenentatges significatius.

A través d’una metodologia activa, la proposta didàctica que s’ofereix permet el treball competencial i de valors enfocat al desenvolupament integral dels infants.

Treball competencial

Basat en un procés actiu i no pas receptiu que se centra en les següents competències bàsiques definides en el currículum escolar:

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Treball de valors:

 • Respecte vers els animals i la natura
 • Responsabilitat i treball en equip
 • Foment de l’autoestima i l’autonomia personal
 • Gestió positiva de les pors en l'apropament als animals
 • Reconeixement dels beneficis per a la salut física i emocional del contacte amb la natura
 • Gratitud ver els recursos que obtenim de la natura
 • Apreciació de l’alimentació natural i saludable
 • Reflexió sobre l’ús que les persones fem dels recursos i l’energia

Metodologia

Les activitats es basen en una metodologia activa i vivencial, assentada en el següents pilars:

 • L’observació atenta
 • La manipulació i l’experimentació
 • El joc
 • La resolució de situacions-problema
 • La cooperació en grup

Propostes didàctiques:

Es proposen diversos blocs temàtics a escollir: la granja, l’hort, la casa sostenible i el bosc. Al llarg de l’estada, aquests blocs es poden combinar entre ells i fer-los de curta durada a mode d’introducció o se’n pot treballar només algun d’ells de manera més extensa i profunda i, si es vol, complementar-los amb un taller manual.

Complementàriament, si es desitja, també es pot fer una activitat de cura i passejada amb ponis.

LA GRANJA

 • Farem un recorregut per observar les característiques dels animals: com són, com viuen, com s’alimenten, com es reprodueixen...
 • Tot jugant, coneixerem allò que les persones aprofitem dels animals
 • Tocarem alguns animals, els donarem menjar i en tindrem cura.

L’HORT

 • Aprendrem a reconèixer les hortalisses i quina part ens en mengem (fruit, fulla, tija, arrel...)
 • Coneixerem algunes eines tradicionals i com s’utilitzen
 • Descobrirem els animalons que viuen a l’hort i si son o no beneficiosos
 • Practicarem algunes feines del pagès (depenent del moment de l’hort): fangar, cavar, plantar, adobar, encoixinar, regar, recollir...

EL BOSC

 • Coneixerem la vegetació i la fauna propis del bosc mediterrani
 • Cercarem rastres d’animals
 • Farem un itinerari sensitiu descobrint el bosc i gaudint del benestar que ens regala
 • Tot jugant, descobrirem les utilitats d’algunes plantes: per curar, per fer olor, per cuinar...

LA CASA AMIGA DEL MEDI AMBIENT

A través d’un recorregut en format gimcana, coneixerem un exemple de casa sostenible que fa ús d’energies renovables i sistemes de reciclatge de l’aigua i els residus:

-    Compta amb plaques solars per a la producció d’electricitat (Energia solar fotovoltaica)

-    Disposa d’una caldera de restes vegetals per a generar escalfor (Calefacció per biomassa)

-    Està aïllada amb materials naturals per a no perdre energia (Aïllament tèrmic)

-    Recull i aprofita l’aigua de la pluja (Recollida i reutilització d’aigües pluvials)

-    Un molí de vent li permet bombar l’aigua (Energia eòlica)

-    Compta amb una depuradora a base de plantes i una fosa sèptica (Tractament de les aigües negres)

-    De les restes vegetals i animals se’n fa compost (Reciclatge de la matèria orgànica)

ELS PONIS

 • Coneixerem els ponis i les seves característiques
 • En tindrem cura, els donarem menjar i els raspallarem
 • Aprendrem a preparar-los per poder-los muntar
 • Farem una passejada amb poni en plena natura

 

ELS NIVELLS EDUCATIUS

La proposta educativa s’adreça als alumnes d’educació infantil i primària, tot adaptant els continguts, les activitats i la metodologia a cada nivell:

Educació Infantil (P3, P4 i P5)

Cicle IniciaI (1r i 2n)

Cicle Mitjà (3r i 4t)

Cicle Superior (5è i 6è)

 

EL MONITORATGE

Les activitats son conduïdes per un monitor/a per a cada grup classe, encarregat d’organitzar i dinamitzar les activitats en tot moment.

Es fa necessari l’acompanyament del mestre/a com a persona que coneix els alumnes i que pot ajudar puntualment en qüestions d’ordre.