Abocador i deixalleria

Descobrirem dos sistemes de tractament de les deixalles ben diferents: visitarem un abocador i una deixalleria. Joc sobre els recursos naturals.

0

Durada: 1/2 o 1 jornada

Objectius

  1. Analitzar les causes i les conseqüències de la problemàtica que representen els residus.
  2. Valorar la importància de la col·laboració i la participació de cada persona en la solució dels problemes ambientals, i en concret dels derivats de la producció dels residus urbans.
  3. Fomentar actituds positives respecte la millora i la conservació del medi ambient.
  4. Prendre consciència del gran volum de deixalles que es genera a casa i a l'escola.

Descripció

  • Diferenciar els tipus de residus i el seu origen. La llei de les 3 R's, la gestió dels residus.
  • Taller d'anàlisi d'una bossa d'escombraries: reflexió sobre la producció de residus i sobre la importància de la recollidaselectiva.
  • Joc dels recursos renovables i els no renovables: la transformació dels recursos naturals en productes de consum.

Preu

Observacions

  • Cal disposar de transport