Potabilitzadora d'aigua

Resseguirem i repassarem el cicle de l'aigua, aprendrem a utilitzar-la correctament i farem un filtre. Visitarem una potabilitzadora.

0

Durada: 1/2 jornada

Objectius

  1. Donar a conèixer el cicle de l'aigua, el benefici que representa per al manteniment de la vida i els usos que en fem.
  2. Fomentar el respecte per l'aigua i fer-ne apreciar el valor com a bé escàs, imprescindible per a la supervivència dels éssers vius.
  3. Fer reflexionar sobre la insostenibilitat dels actuals hàbits de consum d'aigua i la necessitat de canviar-los.

Descripció

  • Descoberta del recorregut que fa l'aigua en el seu cicle natural i de com hi interfereixen les activitats humanes.
  • Realització d'una experiència sobre la purificació de l'aigua de la natura.
  • Joc sobre el recorregut dels rius, els usos quotidians que fem de l'aigua i els problemes ambientals que se'n deriven.
  • Reflexions per fomentar l'adquisició d'hàbits de consum racionals.

Preu

Observacions

  • L'activitat es desenvolupa a les intal·lacions d'Aigües Banyoles.