Estil Pedagògic

TRANSVERSALITAT

  • Procurem fer atenció tant als aspectes estrictament naturals com també socials del medi, així com incorporar en les propostes didàctiques les matemàtiques, les tradicions populars, la llengua o la literatura, la música, etc.

ADEQUACIÓ

  • Concretem els objectius, continguts i metodologies segons l’edat i les capacitats dels alumnes, buscant sempre la connexió amb el currículum escolar.

CONCRECIÓ

  • Cerquem motivar, interessar i permetre a l’alumne assolir un aprenentatge significatiu, treballant amb continguts funcionals i propers.

VIVENCIALITAT

  • Potenciem la vivència i l'experiència com a mitjà per arribar al continguts i als valors a treballar.

PARTICIPACIÓ

  • Prioritzem l’observació directa, la participació i l'acció, promovent un aprenentatge natural que condueixi a la deducció de les lleis i a la seva generalització.

POSITIVISME

  • Procurem defugir de posicionaments catastrofistes sense deixar de plantejar la realitat amb les seves problemàtiques i disfuncions. Fem atenció, amb visió constructiva, a tot allò que es pot fer per a la millora dels problemes ambientals.

MODELATGE

  • Tenim en compte la funció formadora i la influència que com a educadors exerceixen les nostres pròpies actituds en el dia a dia.

INCLUSIÓ

  • Facilitem la inclusió de totes les persones, procurant les adaptacions necessàries i fomentant la normalització.