Metodologia

La nostra OFERTA DIDÀCTICA persegueix practicar un veritable estudi de l’entorn a través d'una metodologia:

ACTIVA, per no limitar-se a mirar i escoltar

PARTICIPATIVA, en què tothom hi pugui dir la seva

PRÀCTICA, que vagi més enllà dels postulats teòrics

DINÀMICA, per no avorrir-se

VIVENCIAL, posant-hi tot els sentits i experimentant-la en primera persona

DIRECTA, per no donar voltes innecessàries

MOTIVADORA, per tenir ganes de més

INCLUSIVA, perquè hi càpiga tot i tothom

OBERTA, per no tancar-se a res

INTERDISCIPLINAR, per mirar-se les coses des de tots els angles possibles

DIVERTIDA, per passar-s’ho bé aprenent

FORMATIVA, per descobrir, aprendre, avançar i créixer

CREATIVA, que aposti per la innovació, la originalitat i la singularitat

RIGOROSA, per no deixar l’educació en mans de l’atzar i la improvisació

SENSIBILITZADORA, per fomentar la corresponsabilitat davant els problemes que pateix la natura

CONSTRUCTIVA, que treballi pel canvi fugint de catastrofismes paralitzants

 

Alhora, la QUALITAT és el segell de les nostres propostes, per això procurem fer una AVALUACIÓ qualitativa i quantitativa, planificada, contínua i retroactiva que ens permeti anar rectificant i millorant la feina feta.