Mesures contra la Covid

  • Prioritzem les activitats a l'exterior
  • Organitzem les activitats per grups de conviència
  • Disposem de 3 aules grans i ventilades, amb entrada independent i labavo propi
  • Netegem i desinfectem els espais i material
  • Seguim en tot moment les directrius dels òrgans competents
  • Ens coordinem amb cada centre per donar continuïtat als protocols estipulats