La Quimeta Aixeta

La Quimeta Aixeta ens ajudarà a entendre la importància de fer un bon ús de l'aigua sense malgastar-la ni embrutir-la.

Durada: 1h

Objectius:

  1. Conèixer el planeta Terra i obsercar elements identificatius d'aquest (terra i aigua).
  2. Prendre consciència que l'aigua és un recurs escàs i limitat i adoptar hàbits per tal de fer-ne un ús racionals.
  3. Identificar l'aigua com a recurs indispensable per a la vida dels éssers vius. 

Descripció:

  • El cicle de l'aigua i els seus usos (caracterització dels bons i mals usoso i com millorar-los).
  • La contaminació i la depuració de l'aigua.
  • Identificació de les característiques dels animals i les plantes per adaptar-se al medi. 
  • Candata conjunta de la cançó "Riu avall se'n va el peixet".

Preu

  • 70,00 €/actuació (1h. i màxim 2 grups classe)