PROGRAMES PEDAGÒGICS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Som una de les entitats seleccionades.

Les entitats participants duen a terme activitats educatives i de formació amb l'objectiu de donar a conèixer els principals espais:

  • naturals i biogeogràfics
  • de patrimoni cultural

així com el món de  l'associacionismes a través de les entitats locals de les terres gironines.

Existeixen diferents programes: Programes Pedagògics.

La nostra entitat participa a:

   

      - La conca lacustre de l'Estany de Banyoles