RECURSOS DIDÀCTICS

Recursos diversos, per a realitzar prèvia i/o posteriorment a la sortida.
Només disponibles pels centres que han fet una reserva amb la nostra entitat.