L'aigua en joc

Activitat dinamitzada que contempla dinàmiques actives encarades a millorar la relació de les persones amb l'aigua i aconseguir reduir-ne el consum.

0

Durada: 1/2 jornada

Objectius

  1. Fer adonar a la població que les seves accions tenen efectes sobre el medi ambient.
  2. Conscienciar sobre l¿important problema ambiental que suposa el consum desmesurat d'aigua i la seva contaminació.
  3. Donar a conèixer els sistemes de potabilització i depuració de l'aigua.
  4. Motivar els hàbits de reducció del consum d'aigua en el dia a dia.Fomentar hàbits respectuosos pel que fa a l'ús de l'aigua.

Descripció

  • Punt de partida: enquesta sobre hàbits relacionats amb l'aigua. Es plantejaran qüestions sobre hàbits de consum d'aigua, ús de detergents i altres elements contaminants, etc
  • Visita dinamitzada a la potabilitzadora i a la depuradora o activitat d'aula.
  • Dinàmiques de joc-reflexió sobre hàbìts de consum i ús de l'aigua.
  • Enquesta posterior que permetrà reflexionar sobre les intencions de canvi d'hàbits dels participants un cop feta l'activitat.

Preu

Observacions

  • Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura.
  • L'activitat es pot vincular als actes del Dia Mundial de l'Aigua.