Moguem-nos bé!

Descobrirem els avantatges d'anar a peu i amb bicicleta. Observarem de primera mà què passa als carrers de la nostra ciutat i analitzarem com és la mobilitat a l'entorn del nostre centre/equipament. Finalment farem propostes per millorar la mobilitat.

0

Durada: 1/2 jornada

Objectius

 1. Conscienciar sobre la relació entre els hàbits de mobilitat i les problemàtiques ambientals globals.
 2. Comparar els diferents tipus de desplaçaments, potenciant la reflexió dels avantatges i els inconvenients.
 3. Potenciar la pràctica d'una mobilitat sostenible.
 4. Fomentar l'ús del transport col·lectiu.
 5. Donar protagonisme als vianants i ciclistes, facilitar l'ús social del carrer, fomentant-ne la recuperació com a espai d'interrelació, de joc, de trobada...
 6. Motivar el debat entorn al model de ciutat.
 7. Reduir les problemàtiques d'una mobilitat poc sostenible a l'entorn d'un centre concret.

Descripció

 • Procés participatiu que ha de concloure amb la millora de la mobilitat a l'entorn d'un equipament concret i afavorir uns desplaçaments més sostenibles.
 • Diagnosi
  - Enquesta als usuaris del centre per conèixer els hàbits de mobilitat
  - Activitat pràctica d'anàlisi dels carrers adjunts: tipus de vies i característiques, voreres, existència barreres arquitectòniques, carrils i aparcaments de bicis, nivell de soroll del trànsit, punts negres...
  - Dinàmica de grup: aspectes positius d'una mobilitat més segura i respectuosa amb el medi
 • Pas a l'acció:
  - Propostes per incidir en els hàbits dels usuaris
  - Propostes de millora a portar a terme pel propi centre
  - Generació de demandes a l'administració
 • Valoració del canvi:
  - Enquesta als usuaris del centre per conèixer els seus hàbits de mobilitat actuals i com valoren els canvis

Preu

Observacions

 • Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar els indicadors i comunicar-los a l'Escola de Natura.
 • L'activitat es pot complementar amb l'exposició itinerant "A l'escola amb bon peu" de l'Escola de Natura.
 • L'activitat es pot vincular als actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.