Fem compost

Taller teoricopràctic per aprendre a fer autocompostatge, una manera senzilla d'obtenir un adob de qualitat a partir dels residus orgànics.

0

Durada: 1/4 jornada

Objectius

 1. Fomentar la implicació personal i col·lectiva en la preservació del medi ambient i més concretament en la gestió correcta de la brossa orgànica.
 2. Donar a conèixer un procés autònom, fàcil i gratuït de reciclatge de la matèria orgànica.
 3. Facilitar una formació bàsica que permeti la implementació i la pràctica de l'autocompostatge.
 4. Reduir el volum de residus domèstics destinats a l'abocador.
 5. Reciclar les deixalles orgàniques i les restes de poda que es generen a les llars i equipaments.
 6. Facilitar a la gent l'obtenció d'un adob de molt bona qualitat, de manera fàcil i gratuïta.

Descripció

 • Presentació sobre les avantatges de l'autocompostatge.
 • Formació sobre el procés de compostatge de la matèria orgànica.
 • Tipus de compostadors.
 • Resolució d'incidències (casos pràctics).
 • Part pràctica (opcional)
  - instal·lació del compostador, procediment, eines...
  - materials a compostar, proporcions...
  - aplicacions del compost

Preu

Observacions

 • En cas que no es diposi de compostador, l'Escola de Natura pot deixar-ne un en prèstec.
 • L'activitat es pot realitzar amb màxim dos grups classe al mateix moment.