Quants menys residus, millor!

Farem un àpat i analitzarem els residus generats. Ens dividirem en dos grups: un farà un àpat sostenible (amb el mínim de residus) i l'altre un àpat insostenible (amb un excés de residus). Observarem, analitzarem i reflexionarem sobre què ha passat.

Durada: 1/2 jornada

Objectius

  1. Sensibilitzar la població sobre els perjudicis ecològics i econòmics que suposen determinats hàbits de consum els quals són generadors de gran quantitat de residus innecessaris.
  2. Sensibilitzar la població de la importància i la necessitat d'aplicar la llei de les tres erres, basada en el reduir, reutilitzar i reciclar.
  3. Promoure la implicació directa i la participació de la població en la problemàtica dels residus, fomentant el canvi d'actituds.
  4. Afavorir uns hàbits de consum que contribueixin a minimitzar l'impacte ambiental dels residus.

Descripció

  • Celebració de l'àpat sostenible i insostenible
  • Càlcul dels residus generats en un i altre cas i comparativa.
  • Classificació de residus en un i altre cas i comparativa (segons gestió i impacte residu).
  • Reflexions finals.

Preu