VISC L'ESTANY

Programa d'aprofundiment sobre la conca lacustre de Banyoles per als centres del Pla de l'Estany.

Destinataris:

Alumnes de Primària dels centres educatius del Pla de l’Estany.

Temporalització:

Creació durant el curs escolar 2017-2018 i execució a partir del curs escolar 2018-2019.

Actuacions:

Creació

  • Treball conjunt amb el professorat de les escoles (al llarg del curs 2017-2018)

Activitats

  • Activitats prèvies i posteriors per a fer a l'aula
  • Sortides de camp per grup classe i curs escolar (1 sortida per trimestre)
  • Horari efectiu de les sortides: de 9h a 13h. (cal preveure portar dinar)
  • Les sortides són, en general, a l’entorn de l’Estany de Banyoles.

Materials:

 - Tot el material didàctic relacionat es compartirà personalment amb els mestres participants a través del GoogleDrive.

Preu:

  • 130,00 €/grup classe/sortida
  • Subvenció del 75% per part de la Diputació de Girona (Programa “Del Mar Al Cims” Línia 2)