Inscripcions

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE

Només s'adjudicarà un número per participant, assegureu-vos de marcar tots els torns als que us interessi participar.

En cas de trobar duplicats, es conservarà l'entrada més antiga.

DADES DE CONTACTE

DADES PARTICIPANT

DADES DE PARTICIPACIÓ

Marqueu tots el/s torn/s pels quals sol·liciteu plaça.*

DESCOMPTES o AJUTS

Hi ha un o + germà/ns inscrit/s al casal? (descompte pels torn/s on coincideixen)*
Sou família nombrosa o monoparental? (cal presentar fotocòpia del carnet per gaudir del descompte)*
Heu sol·licitat beca "Lleure per a Tothom"? (període de sol·licitud -- del 24 d'abril al 22 de maig de 2023)*

FINALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ

RECORDEU:
- Només s'adjudicarà un número per participant.
- En cas de trobar duplicats, es conservarà l'entrada més antiga.