FULLETONS DIVULGATIUS

Per a difondre els valors naturals o fer sensibilització ciutadana sobre temàtiques ambientals (aigua, residus, mobilitat, etc.)

Sorgeix l'estany (2000)

Guia dels residus domèstics (2001)

Guia de l'aigua (2002)

Els recs de Banyoles (2002)

L'estany, parc natural (2004)

A Can Carreres Fem ambient (2005)