Mamífers de l'Estany de Banyoles

Número 7 de la col·lecció GUIES DE NATURA

 

Presentació: els rèptils: Els mamífers: Companys de pèl

Informació genèrica: mamífers, evolució, esquelet, pell, regulació tèrmica, sentits, reproducció, alimentació, desplaçament, estructura social i rastres. .

Fitxes d'identificació de 20 espècies, on es detalla: nom popular, nom científic, família, mida cap + cos, mida de cua, aparallament, gestació, cries, abundància, envargadura alar, mida orelles, alçada a la creu, pes.  nom en altres idiomes (castellà, gallec, euskera, francés i anglès), breu descripció, alimentació, habitat, costums, curiositats i rastres.  Dibuix del  mamífer sobre imatge de l'hàbitat.

INSECTIVORS

  • Eriç
  • Musaranya

 GUIRÒPTERS

  • Ratapanada d'aigua
  • Pipistrel·la comun

LAGOMORFS

  • Conill de bosc
  • Llebre

ARTIODÀCTILS

  • Senglar
  • Cabirol

ROSEGADORS

  • Rata eixamenera
  • Ratol·li de bosc
  • Rat-buf
  • Talpó comú
  • Esquirol

CARNÍVORS

  • Guilla
  • Mostela
  • Gorjablanc
  • Llúdriga
  • Visó americà
  • Teixó
  • Geneta

Pàgina central amb representació de les espècies descrites, les principals que es poden observar al llarg de l'any a l'estany de Banyoles.

Recomanacions

Porta i contraportada + 14 pàgines

Febrer 2009

Dipòsit legal:GI.182-2009