Ocells aquàtics de l'estany de Banyoles

Número 1 de la col·lecció GUIES DE NATURA

 

Presentació: els ocells de l'aigua

Informació genèrica: plomatge, becs, potes, locomoció, migracions i reproducció.

Fitxes d'identificació de 17 espècies, on es detalla: nom popular, nom científic, família, mida del cap a l'extrem de la cua, distància entre els extrems de les ales obertes, pes, llargada de la petjada, posta (nombre d'ous i dies d'incubació), característiques del niu, breu descripció de l'alimentació, estada, veu i curiositats. Dibuix de l'ocell sobre imatge de l'hàbitat.

FAM. ALCEDÍNIDS

  • Blauet

 FAM. ANÀTIDS

  • Ànecs collverd
  • Ànec cullerot
  • Morell cap-roig
  • Xarxet comú

FAM. ARDÈIDS

  • Esplugabous
  • Bernat pescaire
  • Martinet de nit
  • Martinet menut

FAM. ESCOLÒPÀCIDS

  • Xivitona

FAM. FALACROCORÀCIDS

  • Corb marí gros

FAM. LÀRIDS

  • Gavina vulgar
  • Gavià argentat

FAM. PODICIPÈDIDS

  • Cabussó emplomallat
  • Cabusset

FAM. RÀL·LIDS

  • Fotja vulgar
  • Polla d'aigua

Pàgina central amb representació de les espècies descrites, les principals que es poden observar al llarg de l'any a l'estany de Banyoles.

Recomanacions

Mapa de les zones més adequades per observar ocells i distribució dels panells infromatius.

 

Porta i contraportada + 12 pàgines

Setembre 2003

Dipòsit legal:GI-1507-2003