MATINS VERDS

Activitats temàtiques de dinamització ambiental per a famílies.
Descoberta de l'entorn, tallers creatius, jocs de descoberta, experiències de camp i de laboratori...