Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT 
A ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L´ESTANY DE BANYOLES ens preocupem per la privacitat i la transparència.     
A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos. 
 
Preinscripció de menors i dels seus tutors legals 
Informació completa sobre Protecció de Dades 
 
1.Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 
ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L´ESTANY DE BANYOLES. 
G17299991. 
C/ DR. MASCARÓ, 3 - 17820 - BANYOLES - GIRONA. 
972581316. 
correu@escolanaturabanyoles.org. 
 
2.Amb quina finalitat tractem les seves dades? 
A l’ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de reservar una plaça al menor en les activitats contractades, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
 
3.Durant quant de temps conservarem les seves dades? 
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. 
 
4.Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades? 
La base legal pel tractament de les seves dades es: 
Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats 
Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis 
Consentiment de l’interessat: Tractament de dades de menors de catorze anys
 
5.A qui es cediran les seves dades? 
Les dades es comunicaran als següents destinataris: 
• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals 
• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents 
 
6.Transferències de dades a tercers països 
No es preveuen transferències de dades a tercers països. 
 
7.Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 
Qualsevol persona  dret a obtenir confirmació sobre si a l'ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment  dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament. Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. 
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta,  dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es. 
 
8.Com hem obtingut les seves dades? 
Les dades personals que tractem a l'ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES procedeixen del propi interessat. 
Les categories de dades que es tracten són: 
Dades identificatives 
Direccions postals i electròniques
Informació comercial
 
Tractament de les dades de menors i dels seus tutors legals 
Informació completa sobre Protecció de Dades 
1.Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 
ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L´ESTANY DE BANYOLES. 
G17299991. 
C/ DR. MASCARÓ, 3 - 17820 - BANYOLES - GIRONA. 
972581316. 
correu@escolanaturabanyoles.org. 
 
2.Amb quina finalitat les tractem? 
A l'ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'organitzar activitats adaptades a tots els alumnes, tenint en compte les circumstàncies personals i de salut que cadascú pugui presentar. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
 
3.Durant quant de temps conservarem les seves dades? 
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. 
 
4.Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades? 
La base legal pel tractament de les seves dades és: 
Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats 
Consentiment de l’interessat: Tractament de dades de categoria especial relatiu a menors de catorze anys 
 
5.A quins destinataris es cediran les seves dades? 
Les dades es comunicaran als següents destinataris: 
• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals 
• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents 
 
6.Transferències de dades a tercers països 
No es preveuen transferències de dades a tercers països. 
 
7.Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 
Qualsevol persona  dret a obtenir confirmació sobre si a l'ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L’ESTANY DE BANYOLES estem tractant, o no, dades personals que 
els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment  dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L’ESTANY DE BANYOLES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament. Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta,  dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.  
 
8.Com hem obtingut les seves dades? 
Les dades personals que tractem en ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES procedeixen del propi interessat. 
Les categories de dades que es tracten són: 
Dades identificatives. 
 Adreces postals i electròniques. 
Informació comercial. 
 
Es tracten les següents categories de dades especials: salut 
 
Tractament   de   les   dades   de   potencials   clients   i   contactes   web  
Informació completa sobre Protecció de Dades 
 
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 
ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L´ESTANY DE BANYOLES. 
G17299991. 
C/ DR. MASCARÓ, 3 - 17820 - BANYOLES - GIRONA. 
972581316. 
correu@escolanaturabanyoles.org.  
 
2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 
A l’ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE L’ESTANY DE BANYOLES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades. 
 
3. Durant quant temps conservarem les seves dades? 
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.