Ecologia microbiana a la conca lacustre de l'Estany de Banyoles

Estudi de la funció ecològica de les comunitats microbianes que creixen en diverses fonts i estanyols de la conca lacustre de Banyoles. Presa de mostres i anàlisi de les diverses tipologies d’aigües amb l’aparellatge científic.

0

Durada: 1/2 jornada

Objectius

  1. Comprendre el paper dels microorganismes en la natura i en concret, a les fonts i estanyols de la zona lacustre de Banyoles.
  2. Reconèixer les activitats ecològiques i els trets característics d’algunes comunitats de microorganismes.
  3. Augmentar el coneixement sobre el fenomen lacustre de Banyoles aplicant tècniques d’ecologia microbiana i manipulant l’instrumental científic corresponent per poder constatar de forma experimental algunes de les característiques del funcionament de fonts i estanyols.

Descripció

  • Introducció a la formació l’Estany i al seu funcionament hidrogeològic.
  • Coneixement dels aparells científics.
  • Presa de mostres i anàlisi de les característiques de l’aigua a diferents punts del recorregut.
  • Identificació de diferents comunitats microbianes.
  • Valoració dels resultats obtinguts.

Preu

Observacions

  • Aquesta activitat no es pot fer amb més de dos grups classe alhora.
  • Es poden utilitzar bicicletes i patinets elèctrics particulars.