A l'aigua, la vida s'hi mou!

Descoberta d'un ecosistema aquàtic d'aigua dolça de l'entorn proper.
Anàlisi de l'estat ecològic i detecció de possibles problemàtiques.

0

Durada: 1/2 de jornada

Objectius

 1. Sensibilitzar sobre l'impacte que suposa la introducció directa o indirecta d'espècies forànies per part d'activitats humanes en l'equilibri dels ecosistemes.
 2. Ser conscients de la fragilitat dels ecosistemes i de les conseqüències ecològiques de l'entrada d'una espècie exòtica invasora.
 3. Reconèixer la importància de les espècies autòctones així com despertar l'interès per conèixer en detall les característiques dels ecosistemes propers.
 4. Desenvolupar actituds proactives de protecció i respecte davant tots els éssers vius.

Descripció

 • Un equilibri molt fràgil: joc a través del qual els participants descobriran la fragilitat dels ecosistemes davant l'arribada d'una espècie exòtica invasora i les conseqüències ecològiques.
 • Estem tots connectats: activitat per descobrir conseqüències localment i globalment.
 • El cas pràctic del cranc de riu americà: gestió i actituds correctes davant l'espècie.
 • Els nous veïns, simulacions que permeten descobrir els diferents resultats de l'arribada d'una espècie en un ecosistema en equilibri.
 • Espècies exòtiques invasores del nostre entorn, identificació, característiques particulars i mesures de prevenció.

Preu

Observacions

 • Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura.
 • Activitat que es pot emmarcar en la Setmana de la Natura.
 • Depenent de l'ecosistema, s'aconsella que els participants portin botes d'aigua i/o mitjons de recanvi.